Sony Xperia E5 - Създаване на резервни копия и възстановяване на съдържание

background image

Създаване на резервни копия и възстановяване на
съдържание

По принцип не трябва да записвате снимки, видеоклипове и друго лично съдържание единствено
на вътрешната памет на вашето устройство. Ако устройството ви бъде повредено, изгубено или
откраднато, може да бъде невъзможно да възстановите данните, съхранявани на неговата
вътрешна памет. Препоръчително е да използвате софтуера Xperia™ Companion, за да направите
резервни копия, които съхраняват вашите данни безопасно на външно устройство. Този метод е
особено препоръчителен, ако актуализирате софтуера на устройството до по-нова версия на
Android.
Преди да извършите възстановяване на фабричните настройки, е препоръчително да използвате
приложението за създаване на резервни копия и възстановяване на Xperia™. С това приложение
можете да създавате резервно копие на данни в онлайн акаунт, SD карта или външно USB
устройство за съхранение, което сте свързали към вашето устройство чрез адаптер за USB хост:
С помощта на приложението за създаване на резервни копия и възстановяване на Google можете
да създавате резервни копия на данни в сървър на Google.

39

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Създаване на резервни копия на данни на компютър

Използвайте софтуера Xperia™ Companion за създаване на резервни копия на данни от вашето
устройство в PC компютър или Apple

®

Mac

®

. Mожете да създавате резервни копия на следните

видове данни:

Контакти и регистри на обажданията

Текстови съобщения

Календар

Настройки

Мултимедийни файлове като музика и видеоклипове

Снимки и изображения

Създаване на резервно копие на вашите данни с помощта на компютър

1

Отключете екрана на вашето устройство и го свържете към компютъра, като използвате
USB кабел.

2

Отворете софтуера Xperia™ Companion на вашия компютър, ако не е стартиран
автоматично. След известно време компютърът ще открие устройството ви. Уверете се, че
ще изберете режима Прехвърляне на файлове (MTP) на вашето устройство.

3

Щракнете върху Архивиране в основния екран на Xperia™ Companion.

4

Следвайте инструкциите на екрана, за да създадете резервно копие на данните от вашето
устройство.

Ако нямате инсталирано Xperia™ Companion, ще бъдете подканени да го инсталирате при
свързване на вашето устройство с компютъра.

Възстановяване на вашите данни с помощта на компютър

1

Отключете екрана на вашето устройство и го свържете към компютъра, като използвате
USB кабел.

2

Отворете софтуера Xperia™ Companion на вашия компютър, ако не е стартиран
автоматично. След известно време компютърът ще открие устройството ви. Уверете се, че
ще изберете режима Прехвърляне на файлове (MTP) на вашето устройство.

3

Щракнете върху Възстанови в основния екран на Xperia™ Companion.

4

Изберете файла с резервното копие от записите с резервни копия, след това щракнете
върху Напред, а след това следвайте инструкциите на екрана, за да възстановите
данните на вашето устройство.

Ако нямате инсталирано Xperia™ Companion, ще бъдете подканени да го инсталирате при
свързване на вашето устройство с компютъра.

Създаване на резервно копие на данни с приложението за
създаване на резервни копия и възстановяване

С помощта на приложението за създаване на резервни копия и възстановяване на Xperia™
можете да направите онлайн или локално резервно копие на данните. Можете например да
създадете резервно копие ръчно или да включите функцията за автоматично създаване на
резервно копие за периодично записване на данните.
Преди да извършите възстановяване на фабричните настройки, е препоръчително да използвате
приложението за създаване на резервни копия и възстановяване на Xperia™. С това приложение
можете да създавате резервно копие в онлайн акаунт, SD карта или външно USB устройство за
съхранение, което сте свързали към вашето устройство чрез адаптер за USB хост, на следните
видове данни:

Показалци

Контакти и регистър на обажданията

Разговори

Данни от календара

Имейл акаунти

Wi-Fi мрежи

Настройки на устройството

Приложения

Оформление на началния екран на Xperia™

40

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Създаване на резервно копие на съдържание в онлайн акаунт

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

3

За да разрешите функцията за автоматично създаване на резервни копия, натиснете Авт.
създ. рез. копие
и след това натиснете превключвателя за включване и изключване.

4

За да разрешите функцията за ръчно създаване на резервни копия, натиснете Още >
Ръчно създ. рез. копие.

5

Под Къде да се съхраняват файловете натиснете Избор на място за
съхранение
> Онлайн акаунт.

6

При подкана прочетете свързаните правила и в случай че сте съгласни, натиснете
Съгласен съм и следвайте инструкциите на екрана, за да влезете в своя профил в
Google™.

7

Изберете типовете данни, за които искате да създадете резервно копие, след което
натиснете Резервно копие.

Настройка на функцията за автоматично създаване на резервни копия

1

Ако създавате резервно копие на съдържание в USB устройство за съхранение, уверете
се, че устройството за съхранение е свързано към вашето устройство чрез адаптер за USB
хост. Ако създавате резервни копия върху SD карта, уверете се, че SD картата е поставена
правилно в устройството. Ако създавате резервно копие на съдържание в онлайн акаунт,
уверете се, че сте влезли в своя акаунт в Google™.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

4

Под Резервни копия и възстановяване на Xperia™ натиснете Авт. създ.
рез. копие
.

5

За да разрешите функцията за автоматично създаване на резервни копия, натиснете
превключвателя за включване и изключване.

6

Изберете честотата на създаване на резервни копия, мястото за записване на файловете с
резервния копия, времето за създаване на резервни копия и типовете данни за създаване
на резервни копия.

7

За да запишете настройките, натиснете .

Ръчно създаване на резервни копия на съдържание

1

Ако създавате резервно копие на съдържание в USB устройство за съхранение, уверете
се, че устройството за съхранение е свързано към вашето устройство чрез адаптер за USB
хост. Ако създавате резервно копие в SD карта, уверете се, че SD картата е поставена
правилно във вашето устройство. Ако създавате резервно копие на съдържание в онлайн
акаунт, уверете се, че сте влезли в своя акаунт в Google™.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

4

Под Резервни копия и възстановяване на Xperia™ натиснете Още.

5

Натиснете Ръчно създ. рез. копие, след което изберете мястото на запис на
резервното копие и видовете данни, на които искате да създадете резервни копия.

6

Натиснете Резервно копие.

7

Когато се създадат резервни копия на данните, натиснете Готово.

Редактиране на файл с резервно копие

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

3

Под Резервни копия и възстановяване на Xperia™ натиснете Още.

4

Натиснете Редакт. на резер. копие, след което изберете източник на резервно копие
и типовете данни, които искате да изтриете.

5

Натиснете Изтрий данните.

6

Натиснете ОК за потвърждение.

7

След изтриването на данните натиснете Готово.

41

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Възстановяване на резервно копие на съдържание

1

Ако възстановявате съдържание от USB устройство за съхранение, уверете се, че
устройството за съхранение е свързано към вашето устройство с адаптера за USB хост.
Ако възстановявате съдържание от SD карта, уверете се, че SD картата е поставена
правилно във вашето устройство. Ако възстановявате съдържание от онлайн акаунт,
уверете се, че сте влезли в своя профил в Google™.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

4

Под Резервни копия и възстановяване на Xperia™ натиснете
Възстановяване на данни, след което изберете източник за възстановяване и
видовете данни, които искате да възстановите.

5

Натиснете Възстановяване на данни.

6

След като съдържанието е възстановено, натиснете Готово.

Не забравяйте, че всички промени на данните и настройките, които направите след
създаване на резервно копие, включително изтеглени приложения, ще бъдат изтрити по
време на процедурата по възстановяване.

Създаване на резервни копия на данни с приложението за
създаване на резервни копия и възстановяване на Google

С помощта на приложението за създаване на резервни копия и възстановяване на Google можете
да създавате резервни копия на данни в сървър на Google. Можете също така да включите
автоматичната функция за възстановяване на данни и настройки на приложения, когато
преинсталирате дадено приложение.
С това приложение можете да създавате резервни копия на следните видове данни:

Приложения

Показалци

Wi-Fi мрежи

Други настройки

Създаване на резервно копие на данни в онлайн акаунт

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

3

Под Резервни копия и възстановяване на Google™, докоснете Създаване
на резервно копие на данните
и преместете плъзгача надясно.

Разрешаване на автоматичното възстановяване след преинсталиране на
приложение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Резервни копия и нулиране.

3

Под Резервни копия и възстановяване на Google™ плъзнете плъзгача до
Автомат. възстановяване надясно.

42

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.