Sony Xperia E5 - Съхранение и памет

background image

Съхранение и памет

Вашето устройство има няколко различни опции за съхранение и за памет.

Вътрешната памет е около 16 ГБ и се използва за съхранение на изтеглено или прехвърлено
съдържание заедно с лични настройки и данни. Някои примери за данни, записани във
вътрешната памет, са настройки за аларма, сила на звука и език, имейли, показалци, събития в
календара, снимки, видеоклипове и музика.

Можете да използвате сменяема карта с памет с размер до 128 ГБ, за да разполагате с повече
място за съхранение. Мултимедийни файлове и някои приложения с техните свързани данни
могат да бъдат преместени в този вид памет за освобождаване на място във вътрешната. Някои
приложения, например „Камера“, могат да записват данни директно в картата с памет.

Динамичната памет (RAM) е с размер от около 1.5 ГБ и не може да се използва за съхранение.
RAM паметта се използва за обработка на работещите приложения и операционната система.

Може да е необходимо да закупите карта с памет отделно от телефона.

Прочетете повече за използването на памет в устройства с Android, като изтеглите
техническата документация за вашето устройство от www.sonymobile.com/support/.

Подобряване на работата на паметта

Паметта във вашето устройство се запълва в резултат на нормалното му използване. Ако
устройството започне да се забавя или приложенията внезапно се изключват, вземете под
внимание следното:

Винаги разполагайте с повече от 500 МБ свободна вътрешна памет.

Затворете работещите приложения, които не използвате.

Изчистете кеш паметта за всички приложения.

Деинсталирайте изтеглените приложения, които не използвате.

Преместете приложения в картата с памет, ако вътрешната памет е запълнена.

Прехвърлете снимки, видеоклипове и музика от вътрешната памет в картата с памет.

Ако вашето устройство не може да чете съдържание от картата с памет, може да е необходимо да
форматирате картата. Обърнете внимание, че цялото съдържание на картата се изтрива, когато я
форматирате.

Ако използвате устройство с няколко потребители, е необходимо да влезете в системата
като собственик, тоест основният потребител, за да можете да извършвате определени
действия, като например прехвърляне на данни в картата с памет и форматиране на
картата с памет.

Показване на състоянието на паметта

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Съхранение и памет.

Показване на свободната и използваната RAM

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Приложения.

Изчистване на кеш паметта за всички приложения

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Съхранение и памет.

3

Натиснете , след това натиснете Разширени настройки > Съхранение >
Вътрешна памет, след което намерете и натиснете Кеширани данни > ОК.

Когато изчиствате кеш паметта, не губите никаква важна информация или настройки.

38

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Прехвърляне на мултимедийни файлове в картата с памет

1

Уверете се, че в устройството ви има поставена карта с памет.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Съхранение и памет > Прехвърляне на
данни
.

4

Отбележете видовете файлове, които искате да прехвърлите в картата с памет.

5

Натиснете Прехвърли.

Спиране на активни приложения и услуги

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Приложения.

3

Изберете приложение или услуга и докоснете ПРИНУДИТЕЛНО СПИРАНЕ > ОК.

Форматиране на картата с памет

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Съхранение и памет.

3

Натиснете , след това натиснете Разширени настройки> Съхранение > SD
карта
> , след което натиснете Настройки > Формат > Изтриване и
форматиране
.

Цялото съдържание на картата с памет се изтрива, когато я форматирате. Направете
резервно копие на всички данни, които са ви необходими, преди да форматирате картата
с памет. Можете да направите резервно копие на съдържанието, като го копирате на
компютър. За повече информация вижте Създаване на резервно копие на данни с
приложението за създаване на резервни копия и възстановяване
на страницата 40.

Интелигентно почистване

С помощта на Инстр. за интелигентно чистене можете да подобрите работата на
устройството си чрез автоматично оптимизиране на съхранението и паметта в зависимост от
честотата на използване на приложението.

Разрешаване или забраняване на интелигентно почистване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Съхранение и памет.

3

Натиснете плъзгача до Инстр. за интелигентно чистене.

Също така можете да променяте, копирате или изтривате файлове ръчно, ако отидете на
Настройки > Съхранение и памет > > Разширени > Съхранение > Разглеждане