Sony Xperia E5 - Управление на батерията и захранването

background image

Управление на батерията и захранването

Вашето устройство има вградена батерия. За да се възползвате максимално от нея,
проследявайте енергията, консумирана от различни приложения и функции. Енергоспестяващите
функции във фонов режим се активират по подразбиране, за да ви помогнат да намалите
консумацията на батерията, и са налични допълнителни енергоспестяващи режими, за да ви
помогнат да намалите допълнително консумацията на батерията, когато е нужно.
Енергоспестяващите функции намаляват приоритета за определени неважни функции на
устройството, като например по-високо ниво на производителност на изображенията, мрежови
дейности, като услуги за местоположение, синхронизиране на приложения и Wi-Fi сканиране във
фонов режим. Ако не искате да бъде засегнато приложение, можете да го изключите в менюто за
оптимизиране на батерията. Телефонните разговори и SMS не са засегнати.

Актуализациите на системата могат да променят наличните енергоспестяващи функции
на вашето устройство.

Преглед на съвети за консумацията на батерията, изчисленото време и пестене
на захранване

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на батерията. Появява се общ
изглед, показващ данни за процент на заряда на батерията и за изчисленото време на
батерията.

3

Можете също да прегледате списък с функции и услуги, които са изразходвали заряда на
батерията от последния цикъл на зареждане. Натиснете върху елемент, за да получите
информация как да намалите консумацията му на батерия.

Преглеждане на консумацията на батерията за приложения

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения.

3

Изберете приложение и вижте колко енергия от батерията изразходва под Използване
на батерията
.

Съвети за общо използване за подобряване на производителността на батерията

Следните съвети ще ви помогнат да подобрите работата на батерията:

34

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Намалете нивото на яркост на екрана, вижте Настройки на екрана на страницата 55.

Изключвайте Bluetooth®, Wi-Fi и услугите за местоположение, когато не се нуждаете от
тези функции.

Изключете устройството или използвайте самолетния режим, ако сте в зона с ниско ниво
на мрежово покритие. В противен случай устройството непрестанно ще сканира за налични
мрежи, а това консумира енергия.

Използвайте Wi-Fi мрежа вместо роуминг, когато сте извън страната. Роумингът сканира за
вашата домашна мрежа и натоварва допълнително батерията, тъй като вашето устройство
трябва да предава с по-висока изходна мощност, вижте Wi-Fi на страницата 45.

Променете настройките за синхронизиране за вашия имейл, календар или контакти, вижте
Синхронизиране с онлайн акаунти на страницата 51.

Проверете приложенията, които са с високо ниво на консумация на батерията, и имайте
предвид съветите за пестене на батерия, предоставени на вашето устройство, за тези
приложения.

Променете нивото на известяване за приложение, вижте Известия на страницата 28.

Изключете разрешението за споделяне на местоположение за приложение,
вижтеНастройки на приложения на страницата 56.

Деинсталирайте приложенията, които не използвате, вижте Екран с приложения на
страницата 23.

Използвайте оригинално устройство „свободни ръце“ на Sony, за да слушате музика.
Устройствата „свободни ръце“ консумират по-малко батерия, отколкото
високоговорителите на устройството.

Рестартирайте устройството си от време на време.

Добавяне на изключения към функциите за пестене на енергия за приложения

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на батерията.

3

Натиснете и изберете Оптимизиране на батерията. Ще видите списък с
приложения, които не са оптимизирани.

4

За да добавите или премахнете приложения от списъка, натиснетеБез оптимизиране
> Всички приложения. Изберете приложение и изберете съответната опция.

5

Списъкът с приложения, които не са оптимизирани, ще се актуализира съгласно
настройките ви.

Можете също така да конфигурирате Оптимизиране на батерията от менюто
Приложения , като натиснете .

Режим за запазване на батерията

Режимът за запазване на батерията e мощна функция за подобряване на живота на батерията
чрез намаляване на услугите, които използват заряда на батерията, като вибрация, услуги за
местоположението и повечето данни във фонов режим. Можете да го включите ръчно или да
зададете да се включва автоматично при достигане на определено ниво на заряда на батерията.

се появява в лентата на състоянието.

Режимът за запазване на батерията се изключва, докато вашето устройство се зарежда.

Активиране или деактивиране на режима за запазване на батерията

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Използване на батерията.

3

Натиснете и изберете Режим за запазване на батерията.

4

Натиснете плъзгача за активиране или деактивиране на функцията.
За да го зададете на автоматичното включване, просто натиснете Автоматично включване
и изберете предпочитаната опция.