Sony Xperia E5 - Заключване на екрана

background image

Заключване на екрана

Има няколко налични опции за заключване на екран. Нивото на защита на всеки тип заключване е
посочено по-долу в последователност от най-слабо към най-силно:

Плъзгане – няма защита, но имате бърз достъп до началния екран.

Схема – начертайте проста схема с пръст за отключване на устройството.

ПИН – въведете ПИН от поне четири цифри за отключване на устройството.

Парола – въведете парола от букви и цифри за отключване на устройството.

Много е важно да запомните схемата за отключване на екрана, ПИН кода или паролата.
Ако забравите тази информация, възстановяването на важни данни като контакти и
съобщения може да се окаже невъзможно.

Ако сте настроили Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) акаунт на вашето устройство
Xperia™, настройките за сигурност на EAS могат да ограничат вида заключване на

11

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

екрана само до ПИН или парола. Това става, когато вашият мрежов администратор
посочи конкретен вид заключване на екрана за всички EAS акаунти заради фирмената
сигурност. Свържете се с мрежовия администратор на вашата фирма или организация,
за да проверите какви политики за мрежова сигурност се използват за мобилните
устройства.

Функционалността за пръстови отпечатъци не е налична на пазара в САЩ.

Създаване на схема за заключване на екрана

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Екран при заключване и сигурност >
Заключване на екрана > Схема.

3

Следвайте инструкциите в устройството.

Ако въведете неправилна схема за заключване на екрана пет поредни пъти, трябва да
изчакате 30 секунди, преди да опитате отново.

Промяна на типа заключване на екрана

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Екран при заключване и сигурност.

Промяна на схемата за заключване на екрана

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Екран при заключване и сигурност >
Заключване на екрана.

3

Очертайте схемата за отключване на екрана.

4

Натиснете Схема и следвайте инструкциите в устройството.

Създаване на ПИН за заключване на екрана

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Екран при заключване и сигурност >
Заключване на екрана > ПИН.

3

Въведете цифров ПИН, след което натиснете Продължи.

4

Въведете отново и потвърдете вашия ПИН, след което натиснете ОК.

Създаване на парола за заключване на екрана

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Екран при заключване и сигурност >
Заключване на екрана > Парола.

3

Въведете парола, след което натиснете Продължи.

4

Въведете отново и потвърдете вашата парола, след което натиснете ОК.

Активиране на функцията за отключване с плъзгане

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Екран при заключване и сигурност >
Заключване на екрана.

3

Начертайте вашата схема за отключване на екрана или въведете ПИН или парола в
зависимост от това кой от тези видове заключване на екрана е разрешен.

4

Натиснете Плъзгане.

Нулиране на забравено заключване на екрана

Ако сте забравили ПИН кода, паролата или схемата си за отключване, можете да нулирате,
използвайки услугата Protection by my Xperia. Съдържанието от вашето устройство не се губи,
след като сте извършили нулиране на заключването на екрана, използвайки услугата Protection by
my Xperia.
За активиране на услугата Protection by my Xperia вж. Намиране на загубено
устройство
на страницата 18.

12

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Нулиране на заключването на екрана чрез Protection by my Xperia

1

Уверете се, че знаете потребителското име и паролата за акаунта си в Google™ и сте
активирали услугата Protection by my Xperia на вашето устройство.

2

Отидете на myxperia.sonymobile.com, използвайки което и да е свързано с интернет
устройство.

3

Влезте, като използвате същия акаунт в Google™, който сте настроили на вашето
устройство.

4

Щракнете върху изображението на вашето устройство под Вашите устройства.

5

Изберете Заключване или Промяна на ПИН2, за да замените текущото заключване
на екрана с нов ПИН код.

6

Следвайте инструкциите на екрана, предоставени от Protection by my Xperia.

В зависимост от вашите настройки на защита, вашето устройство може да се заключи
след нулиране на заключването на екрана. Тогава трябва да въведете потребителското си
име и парола в акаунта на Google ™, за да използвате устройството.