Sony Xperia E5 - Защита на SIM картата

background image

Защита на SIM картата

С помощта на ПИН (персонален идентификационен код) можете да заключвате и отключвате
всяка SIM карта, която използвате в устройството си. Когато SIM картата е заключена,
абонаментният план, свързан с нея, е защитен срещу злоупотреба, което означава, че трябва да
въведете ПИН всеки път, когато стартирате устройството си.
Ако въведете неправилно ПИН кода прекалено много пъти, SIM картата се блокира. В такъв
случай ще трябва да въведете PUK кода (персонален код за отблокиране) и нов ПИН код. Вашите
кодове ПИН и PUK се предоставят от вашия мрежов оператор.

Настройване на заключване на SIM карта

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Екран при заключване и сигурност >
Настройване на заключване на SIM карта.

3

Преместете надясно плъзгача до Закл. на SIM картата.

4

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което натиснете ОК. Заключването на SIM
картата вече е активно и всеки път щом рестартирате устройството ще бъдете подканвани
да въведете ПИН кода.

Премахване на заключване на SIM картата

1

На началния екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Екран при заключване и сигурност >
Настройване на заключване на SIM карта.

3

Преместете плъзгача до Закл. на SIM картата вляво.

4

Въведете ПИН кода на SIM картата, след което натиснете ОК.

Промяна на ПИН на SIM карта

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Екран при заключване и сигурност >
Настройване на заключване на SIM карта.

3

Натиснете Пром. на ПИН на SIM.

4

Въведете стария ПИН на SIM картата и натиснете ОК.

5

Въведете новия ПИН на SIM картата и натиснете ОК.

6

Въведете повторно новия ПИН на SIM картата и натиснете ОК.

Отключване на блокирана SIM карта с помощта на PUK кода

1

Въведете PUK кода и натиснете

.

2

Въведете нов ПИН код, след което натиснете

.

3

Въведете повторно новия ПИН код и натиснете

.

Ако въведете неправилен PUK код твърде много пъти, е необходимо да се свържете с
вашия мрежов оператор, за да получите нова SIM карта.