Sony Xperia E5 - Намиране на загубено устройство

background image

Намиране на загубено устройство

Ако имате акаунт в Google™, уеб услугата Protection by my Xperia може да ви помогне да намерите
и защитите вашето устройство – дори ако го загубите. Ако сте активирали тази услуга на
устройството си, можете да изпълните някое от действията по-долу:

Намерете вашето устройство върху карта.

Накарайте устройството да издаде звуков сигнал дори когато е в режим "Не безпокойте".

Заключете устройството дистанционно и му задайте да показва данните ви за контакт на всеки,
който го намери.

Изчистете дистанционно вътрешните и външните памети на устройството като крайна мярка.

Услугата Protection by my Xperia може да не е налична във всички страни или региони.

Ако сте изчистили вътрешната памет на устройството с помощта на уеб услугата
Protection by my Xperia, трябва да влезете в акаунта си в Google™, който преди това е бил
синхронизиран на това устройство, следващия път, когато включите устройството.

18

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Активиране на услугата Protection by my Xperia

1

Уверете се, че разполагате с активна връзка за данни и разрешете услугите за
местоположение на устройството си.

2

На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Екран при заключване и сигурност >
Защита от my Xperia > Активиране.

4

Поставете отметка в квадратчето, за да приемете правилата и условията за използване на
услугата, след което натиснете Приемам.

5

Ако бъдете подканени, влезте в профила си в Google™ или си създайте нов, ако все още
нямате такъв.

За да се уверите, че услугата Protection by my Xperia може да намери вашето устройство,
посетете myxperia.sonymobile.com и влезте със същия профил в Google™, който
използвате на вашето устройство.

Ако споделяте устройство с няколко потребители, имайте предвид, че услугата Protection
by my Xperia е налична само за потребителя, който е влязъл като собственик.

Откриване на загубено устройство чрез Android™ Manager

Google™ предлага уеб услуга за местоположение и сигурност, наречена Android™ Device Manager.
Можете да я използвате заедно със или като алтернатива на услугата my Xperia. Ако загубите
устройството си, можете да използвате Android™ Device Manager да:

откриете и покажете къде се намира устройството ви;

да прозвъните или заключите устройството си, да изтриете всичко на него или да добавите
телефонен номер към заключения екран.
За допълнителна информация за Android™ Device Manager, отидете на www.support.google.com.

Android™ Device Manager не работи, ако устройството ви е изключено или няма връзка с
интернет. Услугата Android™ Device Manager може да не е налична във всички държави
или региони.

Активиране на администратор на устройства с Android™

1

Ако използвате устройство с няколко потребители, уверете се, че сте влезли като
собственик.

2

Уверете се, че имате активна връзка за данни и че са активирани услугите за
местоположение.

3

На Начален екран натиснете .

4

Намерете и натиснете Настройки > Google > Защита.

5

Преместете надясно плъзгачите до Дистанционно установяване на
местоположението на това устройство
и Разрешаване на
дистанционно заключване и изтриване
на позиция на включване.

6

Ако бъдете подканени, съгласете се с правилата и условията, като натиснете
Активиране.

7

За да проверите дали администраторът на устройства с Android™ може намери вашето
устройство, след като сте активирали услугата, отидете на www.android.com/devicemanager
и влезте, като използвате профила си в Google™.

19

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.