Sony Xperia E5 - Уверете се, че устройството ви е защитено

background image

Уверете се, че устройството ви е защитено

Вашето устройство включва няколко опции за защита, които са строго препоръчителни в случай на
загуба или кражба.
Опциите са следните:

Задайте защитено заключване на екрана на устройството чрез ПИН, парола или схема, за да не
може никой да има достъп или да нулира устройството ви. За повече информация вижте
Заключване на екрана на страница 11.

Добавете профил в Google™, за да предотвратите използването на устройството ви от други
лица, ако го откраднат или изтрият. За повече информация вижте Защо ми е необходим
профил в Google™?
на страница 9.

Активирайте „Защита от my Xperia“ или уеб услугата „Администратор на устройства с Android™“.
Като използвате една от тези услуги, можете дистанционно да локализирате, заключите или
форматирате загубено устройство. За повече информация вижте Намиране на загубено
устройство
на страницата 18.

Проверка на собствеността на Вашето устройство

Когато Вашето устройство е защитено, трябва или да отключите екрана си с Вашия PIN, парола,
схема , или да въведете информацията за Вашия Google™ акаунт, в зависимост от функциите за
защита, които използвате. По-долу има примери за функции за защита и някои от
идентификационните данни, които се изискват:

Защита за
възстановяване на
фабричните настройки

Трябва да отключите екрана си, преди да Ви бъде разрешено да извършите възстановяване на
фабричните настройки.

Protection by my Xperia

Ако върнете устройството си в начално състояние дистанционно чрез тази услуга, трябва да
въведете потребителското име и паролата на Google™ акаунта, свързан с услугата.
Устройството трябва да бъде свързано с Интернет, преди да може да бъде завършен процесът
по настройка. В противен случай няма да можете да използвате устройството си след
връщането в начално състояние.

Android™ Device
Manager

Ако върнете устройството си в начално състояние дистанционно чрез тази услуга, трябва да
въведете потребителското име и паролата на Google™ акаунта. Устройството трябва да бъде
свързано с Интернет, преди да може да бъде завършен процесът по настройка. В противен
случай няма да можете да използвате устройството си след връщането в начално състояние.

Поправка на софтуер

Ако използвате софтуера Xperia™ Companion, за да извършите поправка на софтуера, ще
бъдете подканени да въведете Вашите парола и потребителско име за акаунта в Google™ при
стартиране на устройството, след като поправката е завършена.

За Android™ Device Manager е необходимо да въведете информация от Google™ акаунта.
Това може да бъде който и да е Google™ акаунт, който сте настроили на устройството.
Ако не можете да предоставите съответната информация от профила по време на
процеса на настройване, няма да можете изобщо да използвате устройството.