Sony Xperia E5 - Жестове за увеличение

background image

Жестове за увеличение

Жестовете за увеличение ви позволяват да увеличавате части от екрана като докоснете зоната от
сензорния екран три пъти последователно.

Разрешаване или забраняване на жестове за увеличаване

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Достъпност > Жестове за увеличав. на
екрана
.

3

Докоснете превключвателя за включване-изключване.

Увеличение на дадена област и панорамен изглед на екрана

1

Уверете се, че Жестове за увеличав. на екрана е активиран.

2

Докоснете трикратно дадена област, след което задръжте и плъзнете пръста си по екрана.