Sony Xperia E5 - Корекция на цвета

background image

Корекция на цвета

Настройката за корекция на цвета регулира начина, по който се показват цветовете на екрана за
потребители с далтонизъм или такива, които по-трудно различават цветовете.

Разрешаване на корекция на цвета

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Достъпност > Коригиране на цветовото
пространство
.

3

Докоснете превключвателя за включване-изключване.

4

Докоснете Режим на коригиране, след което изберете подходящата цветова
чувствителност.

Корекцията на цвета в момента е експериментална функция и може да повлияе на
работата на устройството.