Sony Xperia E5 - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack представлява услуга за прочитане на екрана за потребители с проблеми със зрението.
TalkBack използва речева обратна връзка, за да опише всички събития или действия, които се
извършват от вашето устройство с Android. TalkBack описва потребителския интерфейс и изчита
наглас грешките в софтуера, известията и съобщенията.

126

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разрешаване на TalkBack

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Достъпност > TalkBack.

3

Докоснете бутона за включване/изключване, след това натиснете OK.

За да промените предпочитанията за говор, обратна връзка и докосване на TalkBack,
докоснете Настройки.

TalkBack стартира обучение веднага щом разрешите функцията. За да затворите
обучението, докоснете бутона Изход два пъти.

Забраняване на TalkBack

1

От Начален екран, докоснете двукратно .

2

Намерете и докоснете двукратно Настройки > Достъпност> TalkBack.

3

Докоснете двукратно бутона за включване/изключване, след това натиснете двукратно
OK.

127

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.