Sony Xperia E5 - Екран с приложения

background image

Екран с приложения

Екранът с приложения, който се отваря от началния екран, съдържа предварително
инсталираните в устройството ви приложения, както и тези, които вие изтегляте.

23

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Разглеждане на всички приложения в екрана с приложения

1

От началния екран натиснете .

2

Прелистете наляво или надясно в екрана с приложения.

Отваряне на приложение от екрана с приложения

Когато екранът с приложения е отворен, прелистете наляво или надясно, за да намерите
приложението, след което натиснете приложението.

Търсене на приложение в екрана с приложения

1

Когато екранът с приложения е отворен, натиснете Търсене в приложенията.

2

Въведете името на приложението, което искате да потърсите.

Добавяне на пряка връзка с приложение в началния екран

1

На екрана с приложения докоснете и задръжте иконата на приложение, докато не бъде
избрана, след което плъзнете иконата в горния край на екрана. Ще се отвори началният
екран.

2

Плъзнете иконата до желаното местоположение върху началния екран, след което
отдръпнете пръста си.

Деинсталиране на приложение в екрана с приложения

1

Докоснете и задръжте пръста си в която и да е област на началния екран, докато
устройството не започне да вибрира. Всички приложения, които могат да бъдат
деинсталирани, са отбелязани с .

2

Изберете приложението, което искате да деинсталирате, след което докоснете Изтрий.

Подреждане на приложенията в екрана с приложения

1

Когато екранът с приложения е отворен, натиснете .

2

Натиснете Подреждане на приложен., след което изберете опция.

Преместване на приложение на екрана с приложения

1

Когато екранът с приложения е отворен, натиснете .

2

Уверете се, че опцията Собствен ред е избрана под Подреждане на приложен..

3

Докоснете и задръжте приложението, докато не бъде избрано, след което го плъзнете до
новото местоположение.