Sony Xperia E5 - Начален екран

background image

Начален екран

Начален екран Е началната точка за използване на устройството. Той е подобен на работния плот
на екрана на компютър. Вашият начален екран може да съдържа до двадесет панела, които
надвишават нормалната широчина на дисплея на екрана. Броят на прозорците в началния екран
се обозначава от серия точки в долната част на началния екран. Осветената точка обозначава
панела, в който се намирате в момента.

1

Въведение в графичния обект Xperia™ – натиснете за отваряне на графичния обект и изберете задача като
копиране на съдържание от старото ви устройство или настройване на услуги на Xperia™

2

Точки – указват броя панели на началния екран

Преминаване в началния екран

Натиснете .

Преглед на началния екран

Панели на началния екран

Можете да добавяте нови панели към своя начален екран (максимум двадесет панела) и да
изтривате панели. Можете също да зададете панела, който искате да използвате, като основен
панел на началния екран.

22

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Задаване на прозорец като основен прозорец на началния екран

1

Докоснете и задръжте произволно място на началния екран, докато устройството не
започне да вибрира.

2

Прелистете наляво или надясно, за да намерите панела, който искате да зададете като
основен в началния екран, след което натиснете в горния ляв ъгъл на екрана.

Добавяне на панел към началния екран

1

Докоснете и задръжте пръст върху произволно място на началния екран, докато
устройството извибрира.

2

За да прегледате панелите, прелистете докрай наляво или надясно, след което натиснете

.

Изтриване на панел от началния екран

1

Докоснете и задръжте пръст върху произволно място на началния екран, докато
устройството извибрира.

2

Прелистете наляво или надясно, за да стигнете до панела, който искате да изтриете, след
което натиснете в горния десен ъгъл на панела.

Настройки на началния екран

Деинсталиране на приложение от началния екран

1

Докоснете и задръжте пръста си в някоя област на вашия начален екран, докато
устройството не започне да вибрира.

2

Прелистете наляво или надясно, за да разгледате екраните. Всички приложения, които
могат да бъдат деинсталирани, са обозначени с .

3

Натиснете приложението, което искате да деинсталирате, след което натиснете Изтрий.

Регулиране на размера на иконите на началния екран

1

Докоснете и задръжте пръст върху произволна област на началния екран, докато
устройството извибрира, след което натиснете .

2

Натиснете Размер на иконите, след което изберете опция.