Sony Xperia E5 - Изтегляне на приложения от Google Play™‎

background image

Изтегляне на приложения от Google Play™

Google Play™ е официалният онлайн магазин на Google за изтегляне на приложения, игри, музика,
филми и книги. Съдържа както безплатни, така и платени приложения. Преди да започнете
изтегляне от Google Play™, проверете дали имате връзка с интернет, за предпочитане през Wi-Fi,
за да ограничите таксите за трафик на данни. За повече информация вижте Разрешаване или
отказване на автоматични актуализации на приложения
в страницата 57.

За да използвате Google Play™, трябва да имате акаунт в Google™. Услугата Google
Play™ може да не е налична във всички страни или региони.

Изтегляне на приложение от Google Play™

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Google Play Магазин.

3

Открийте елемент, който искате да изтеглите, чрез преглеждане по категории или чрез
използване на функцията за търсене.

4

Натиснете елемента, за да се покаже информация за него, след което следвайте
инструкциите, за да завършите инсталирането.

Някои приложения имат нужда от достъп до данни, настройки и различни функции в
устройството Ви, за да работят правилно. Инсталирайте и давайте разрешения само на
надеждни приложения. Можете да видите разрешенията, предоставени на изтеглено
приложение, както и да промените статуса им, като натиснете приложението под
Настройки > Приложения.