Sony Xperia E5 - Настройки за имейл акаунт

background image

Настройки за имейл акаунт

Премахване на профил за електронна поща от устройството

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Имейл.

3

Натиснете , а след това докоснете Настройки.

4

Изберете акаунта, който искате да премахнете.

5

Докоснете Изтриване на акаунт > OK.

Промяна на честотата на проверка на входящата електронна поща

1

От Вашия Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Имейл.

3

Натиснете , а след това натиснете Настройки.

4

Изберете акаунта, за който искате да смените честотата на проверка на входящата
електронна поща.

5

Натиснете Честота на проверка > Честота на проверката и изберете опция.

88

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Задаване на автоматичен отговор при отсъствие от офиса в акаунт в Exchange
ActiveSync

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Имейл.

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

Изберете акаунта в EAS (Exchange ActiveSync), за който искате да зададете автоматичен
отговор при отсъствие от офиса.

4

Натиснете Извън офиса.

5

Преместете плъзгача до Извън офиса надясно за включване на функцията.

6

Ако е необходимо, маркирайте квадратчето Задаване на продължит. и задайте
времевия диапазон за автоматичния отговор.

7

Въведете вашето съобщение при отсъствие от офиса в полето за въвеждане на основния
текст.

8

За потвърждение натиснете OK.