Sony Xperia E5 - Организиране на имейл съобщенията

background image

Организиране на имейл съобщенията

Сортиране на имейлите

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Имейл.

3

Ако използвате няколко акаунта за електронна поща, натиснете и изберете акаунта с
папката „Входящи“, които искате да сортирате. Ако искате да сортирате електронната поща
едновременно във всички ваши акаунти за електронна поща, натиснете , след което
натиснете Комбин. папка Входящи.

4

Натиснете , след което натиснете Сортиране.

5

Изберете опция на сортиране.

87

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Търсене на имейли

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Имейл.

2

Ако използвате няколко имейл акаунта, натиснете и изберете акаунта, в който искате да
търсите. Ако искате да търсите едновременно във всички имейл акаунти, натиснете ,
след което натиснете Комбин. папка Входящи.

3

Натиснете .

4

Въведете текста за търсене, след което натиснете на клавиатурата.

5

Резултатите от търсенето се появяват в списък, подредени по дата. Натиснете имейл
съобщението, което искате да отворите.

Разглеждане на всички папки за един акаунт за електронна поща

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете Имейл.

2

Натиснете , след което изберете акаунта, който искате да проверите.

3

Под акаунта, който искате да проверите, изберете Всички папки.

Изтриване на имейл съобщение

В папката "Входящи" издърпайте рязко надясно съобщението, което искате да изтриете.

За да работи гореописаната функция, функцията плъзгане за изтриване трябва да бъде
активирана. Обикновено е активирана по подразбиране. За да се уверите, че е
активирана, натиснете > Настройки, след това проверете отметката до Плъзгане за да
орган. или изтриете
.

Преместване на имейл съобщение в друга папка

1

В папката "Входящи" издърпайте рязко наляво съобщението, което искате да преместите.

2

Натиснете Премести, а след това изберете папката.

За да работи гореописаната функция, функцията плъзгане за изтриване трябва да бъде
активирана. Обикновено е активирана по подразбиране. За да се уверите, че е
активирана, натиснете > Настройки, след това проверете отметката до Плъзгане за да
орган. или изтриете
.