Sony Xperia E5 - Gmail™‎

background image

Gmail™

Ако имате акаунт в Google™, можете да използвате приложението Gmail™ за четене и писане на
имейл съобщения.

1

Преглед на списък с всички акаунти и папки в Gmail

2

Търсене на имейл съобщения

3

Списък с имейл съобщения

4

Писане на имейл съобщение

Допълнителна информация за Gmail™

Когато приложението Gmail е отворено, плъзнете левия край на екрана надясно, след
което намерете и натиснете Помощ.

89

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.