Sony Xperia E5 - Използване на устройството като портфейл

background image

Използване на устройството като портфейл

Можете да използвате устройството, за да плащате за стоки, без да бъркате за реалния си
портфейл, и можете да управлявате всички услуги за плащане на едно място. Когато правите
плащане, не забравяйте да включите NFC функцията, преди да докоснете устройството си към
картов четец. За повече информация относно NFC вижте NFC на страница 116.

Мобилни разплащателни услуги може да не са налични във всички региони.

Управление на разплащателни услуги

1

От Вашия Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Натисни & Плати. Появява се списък на
разплащателните услуги.

3

Можете да управлявате разплащателните услуги по желания начин, като например да
промените предпочитаната разплащателна услуга.