Sony Xperia E5 - News Suite

background image

News Suite

Използване на приложението News Suite

Използвайте приложението News Suite от Sony, за да получавате на едно място любимите си
новини, видеоклипове и информационни канали на социални мрежи. Началният екран на News
Suite предоставя ясен общ преглед на дейността на приятелите ви във Facebook и Twitter™ плюс
информационните канали за новини, за които сте се абонирали. Началният екран кодира с
цветове и задава размер на статиите, за да можете да ги четете лесно, като добавя снимки и
изрязва изображения на лицата на приятелите ви, за да илюстрира всяка история.

Приложението News Suite не е налично на всички пазари.

Отваряне на приложението News Suite

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете .

120

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.