Sony Xperia E5 - Настройки за интернет и MMS

background image

Настройки за интернет и MMS

За да изпращате мултимедийни съобщения или да осъществявате достъп до интернет, когато
няма налична Wi-Fi мрежа, трябва да разполагате с работеща връзка за мобилни данни с
правилни настройки за интернет и MMS (услуга за мултимедийни съобщения). Някои съвети:

За повечето мобилни мрежи и оператори настройките за интернет и MMS са предварително
инсталирани на устройството. Може веднага да започнете да използвате интернет и да изпращате
мултимедийни съобщения.

Тези настройки могат да бъдат изтеглени чрез Wi-Fi.

По всяко време можете ръчно да добавяте, променяте или изтривате настройки за интернет и
MMS на устройството. Ако по погрешка промените или изтриете настройките за интернет или
MMS, изтеглете ги отново.

Ако не можете да получите достъп до интернет чрез мобилна мрежа или ако функцията за
мултимедийни съобщения не работи, въпреки че настройките за интернет и MMS са изтеглени
успешно на устройството ви, прегледайте съветите за отстраняване на неизправности за вашето
устройство на адрес www.sonymobile.com/support/ за проблеми с мрежовото покритие, мобилните
данни и MMS.

Ако режимът за запазване на батерията е активиран да пести енергия, целият трафик на мобилни
данни спира временно, когато екранът е изключен. Ако това предизвиква проблеми във връзката,
опитайте да изключите някои приложения и услуги от временно спиране или деактивирайте
временно режима за запазване на батерията.

Ако използвате устройство с няколко потребители, само собственикът, т.е. основният потребител,
може да изтегля настройки за интернет и съобщения от менюто „Настройки“, но изтеглените
настройки се прилагат към всички потребители.

Изтегляне на настройки за Интернет и MMS

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още > Настройки за интернет.

3

Докоснете Приемане. След като настройките са изтеглени успешно, и мобилните
данни се включват автоматично.

Ако настройките не могат да се изтеглят на устройството, проверете силата на сигнала на
мобилната мрежа. Излезте на открито, далеч от препятствия, или се приближете до
прозорец и опитайте отново.

44

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Ръчно добавяне на настройки за интернет и MMS

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Натиснете Имена на точки за достъп > .

4

Докоснете Име и въведете желаното от вас име.

5

Натиснете APN, след което въведете името на точката за достъп.

6

Въведете всяка друга информация, както се изисква. Ако не знаете каква информация е
необходима, свържете се с вашия мрежов оператор за повече подробности.

7

Когато сте готови, докоснете , след което докоснете ЗАПИШИ.

8

За да изберете APN, който току що сте добавили, натиснете върху бутона за избор до
името на APN. След като сте го избрали, този APN става APN по подразбиране за интернет
и MMS услуги.

Преглед на изтеглените настройки за Интернет и MMS

1

В Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Докоснете Имена на точки за достъп.

4

За да видите повече детайли, докоснете който и да е от наличните елементи.

Ако разполагате с няколко налични връзки, активната мрежова връзка ще е отбелязана с
маркиран бутон .