Sony Xperia E5 - Добавяне на географски позиции към снимките

background image

Добавяне на географски позиции към снимките

Разрешете функцията „Записване на местоположение“, за да добавяте приблизителното
географско местоположение към снимките при заснемането им. Географското местоположение се
определя с помощта на безжични мрежи и/или с помощта на GPS технология.
Когато на екрана на камерата се появява , „Записване на местоположение“ е включено, но
географската позиция не е намерена. Когато се появява , „Записване на местоположение“ е
включено и географското местоположение е налично, така че географското положение може да се
добави към снимката. Ако не се появи нито един от тези два символа, „Записване на
местоположение“ е забранено.

Включване на поставянето на геоетикети

1

На Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Местоположение.

3

Натиснете превключвателя за включване и изключване.

4

Активирайте камерата.

5

Натиснете .

6

Намерете Записване на местоположения. Преместете плъзгача надясно.