Sony Xperia E5 - Заснемане на снимки и запис на видеоклипове

background image

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове

1

Обектив на предната камера

2

Избор на режим на заснемане

3

Превключване между предната и основната камера

4

Увеличаване или намаляване на мащаба

5

Преглед на снимки и видеоклипове

6

Записване на индикатор на състояние на местоположение

7

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове

8

Връщане с една стъпка назад или изход от камерата

9

Настройки на режим на заснемане

10

Настройки на светкавицата

Заснемане на снимка от екрана при заключване

1

За да активирате екрана, натиснете за кратко клавиша за захранването .

2

За да активирате камерата, докоснете и задръжте иконата на камерата , след което я
плъзнете наляво.

3

След като камерата се отвори, натиснете .

Снимане чрез докосване на екранния бутон на камерата

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

Натиснете екранния бутон на камерата . Снимката ще бъде заснета, щом пуснете бутона
на камерата.

Заснемане на автопортрет с предната камера

1

Активирайте камерата.

2

Натиснете

.

3

За да направите снимката, натиснете бутона на камерата на екрана . Снимката ще бъде
заснета, щом пуснете бутона на камерата.

Използване на светкавицата за снимки

1

Когато камерата е отворена, натиснете .

2

Изберете желаната настройка за светкавицата.

3

Направете снимка.

Използване на функцията мащабиране

Когато камерата е отворена, натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.

Когато камерата е отворена, съберете или разтворете пръсти върху екрана на камерата.

97

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Запис на видеоклип

1

Активирайте камерата.

2

Насочете камерата към обекта.

3

За да започнете записването, докоснете .

4

За да спрете временно, когато записвате видео, докоснете . За да възобновите
заснемането, докоснете .

5

За да спрете записа, докоснете .

Заснемане на снимка, докато се записва видео

За да заснемете снимка, докато се записва видео, натиснете . Снимката ще бъде
заснета, щом пуснете бутона на камерата.

Преглед на снимките и видеоклиповете

1

Активирайте камерата, след което натиснете миниатюра, за да отворите снимка или
видеоклип.

2

Прелистете наляво или надясно, за да разгледате снимките и видеоклиповете.

Изтриване на снимка или записан видеоклип

1

Намерете снимката или видеоклипа, които искате да изтриете.

2

Натиснете върху екрана, за да се покаже лентата с инструменти.

3

Натиснете .

4

За потвърждение натиснете Изтрий.