Sony Xperia E5 - Настройки на видеокамерата

background image

Настройки на видеокамерата

Регулиране на настройките на видеокамерата

1

Активирайте камерата.

2

Плъзнете до

.

3

За показване на настройките, докоснете .

4

Изберете настройката, която искате да коригирате, след което направете Вашите промени.

Общ преглед на настройките на видеокамерата

Цвят и яркост

Можете да регулирате цвета и яркостта ръчно, когато е показана иконата за цвета и яркостта .

Избор на сцена

Функцията за избор на сцена помага за бърза настройка на камерата за често срещани ситуации с
помощта на предварително програмирани видеосцени. Всяка настройка на сцена е създадена с

103

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

цел получаване на видеоклип с най-доброто възможно качество в конкретната обстановка на
запис.

Изкл.
Функцията за избор на сцена е изключена и можете да снимате видеоклипове ръчно.

Замъглен фон
Използвайте за заснемане на видеоклип на неконтрастен фон.

Пейзажна
Използвайте за видеоклипове на пейзажи. Камерата фокусира върху далечни обекти.

Нощна сцена
Когато е включена, се увеличава светлинната чувствителност. Използвайте на лошо осветени места.
Видеоклиповете с бързодвижещи се обекти може да са замъглени. Дръжте ръката си стабилно или използвайте
поставка. Изключете нощния режим, ако мястото е достатъчно осветено, за да подобрите качеството на
видеоклипа.

Плаж
Използвайте за видеоклипове на морски или езерни сцени.

Сняг
Използвайте при ярко осветени условия, за да избегнете преекспонирани видеоклипове.

Спорт
Използвайте за видеоклипове с бързодвижещи се обекти. Кратката експонация намалява замъгляването на
движенията.

Парти
Използвайте за видеоклипове на закрито на слабо осветени места. Тази сцена използва светлината на закрито
или тази от свещи. Видеоклиповете с бързодвижещи се обекти може да са замъглени. Дръжте ръката си
стабилно или използвайте поставка.

Разделителна способност на видеото

Регулирайте разделителната способност на видеото за различни формати.

Full HD (30 fps)
1920×1080(16:9)
Full HD формат (с пълна висока разделителна способност) с кадрова честота 30 fps и пропорции 16:9.

HD
1280×720(16:9)
HD формат (с висока разделителна способност) с пропорции 16:9.

VGA
640×480(4:3)
VGA формат с пропорции 4:3.

MMS
Запис на видеоклипове, подходящи за изпращане в мултимедийни съобщения. Времето за запис в този видеоформат е
ограничено, така че видео файловете да са подходящи за изпращане в мултимедийно съобщение.

Проследяване на обекти

Когато изберете обект, като го докоснете във визьора, камерата го проследява вместо вас.

Smile Shutter™(видео)

Използвайте функцията Smile Shutter™, за да определите на каква усмивка да реагира камерата,
преди да запише видеоклип.

104

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.