Sony Xperia E5 - Общи настройки на камерата

background image

Общи настройки на камерата

Преглед на настройките на режима на заснемане

Супер автомат. режим
Оптимизирайте настройките си, за да са подходящи за всякакви сцени.

Ръчен
Ръчно регулиране на настройките за камера.

Превключване между режимите на заснемане

1

Активирайте камерата.

2

Плъзнете екрана до желания режим на заснемане.

98

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Супер автоматичен режим

Супер автоматичният режим засича в какви условия заснемате снимки и автоматично регулира
настройките, за да направите възможно най-добрите снимки.

Ръчен режим

Използвайте ръчния режим, когато искате да регулирате ръчно настройките на камерата за
правене на снимки и видеоклипове.

Записване на местоположения

Добавете информация за географско местоположение (геоетикет) към вашите снимки, когато ги
заснемате.

Заснемане с докосване

Посочете област за фокусиране, след което докоснете екрана на камерата с пръст. Снимката ще
се направи веднага щом отдръпнете пръста си.

Таблични линии

Изберете, за да включите или изключите табличните линии във визьора на камерата.

Автопреглед на снимки

Можете да изберете преглед на снимките веднага след заснемането им.

Вкл.
След като заснемете снимка, се появява за преглед в долния десен ъгъл на екрана за 3 секунди.

Само предна камера
След като заснемете снимка с предната камера, се появява за преглед в долния десен ъгъл на екрана за 3 секунди.

Изкл.
Снимката или видеоклипът се записва след заснемането и не се показва за преглед.

Използване на клавиша за сила на звука като

Можете да изберете как желаете да използвате клавиша за сила на звука, когато заснемате
снимки.

Мащабиране
Използвайте клавиша за сила на звука за увеличаване или намаляване на мащаба.

Сила на звука
Използвайте клавиша за сила на звука за регулиране на силата на звука.

Затвор на камерата
Използвайте клавиша за сила на звука за заснемане на снимки.

Звук

Можете да изберете дали да включите, или изключите звука на затвора.

Съхранение на данни

Можете да изберете да запишете вашите данни или на сменяема SD карта, или във вътрешната
памет на вашето устройство.

Вътрешна памет
Снимките или видеоклиповете се запазват в паметта на устройството.

SD карта
Снимките или видеоклиповете се запазват в SD картата.

99

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Бързо стартиране

Използвайте настройките за бързо стартиране, за да стартирате камерата, когато екранът е
заключен.

Само стартиране
След като плъзнете

навътре, основната камера се стартира от спящ режим.

Стартиране и заснемане
След като плъзнете

навътре, фотоапаратът се стартира от спящ режим и заснема снимка.

Старт. и запис на видеоклип
След като плъзнете

навътре, видеокамерата се стартира от спящ режим и започва да записва.

Изкл.

Цвят и яркост

Можете да регулирате цвета и яркостта ръчно, когато е показана иконата за цвета и яркостта .

Баланс на бялото

Тази настройка, която е налична само в Ръчен режим на заснемане, регулира цветовия баланс в
съответствие с условията на осветеност. Освен това можете да регулирате ръчно експонацията в
диапазона от -2,0 EV до +2,0 EV. Можете например да увеличите яркостта на изображението или
да намалите общата експонация чрез натискане съответно на контролите плюс и минус, когато
иконата за настройване на баланса на бялото е показана.

Автоматично
Регулира цветовия баланс автоматично според условията на осветеност.

Волфрамова
Регулира цветовия баланс за осветление с топла светлина, като например под обикновени крушки.

Флуоресцентно
Регулира цветовия баланс при флуоресцентно осветление.

Дневна светлина
Регулира цветовия баланс за снимки на открито в слънчево време.

Облачно
Регулира цветовия баланс при облачно небе.