Sony Xperia E5 - Създаване на резервни копия на контактите

background image

Създаване на резервни копия на контактите

Можете да използвате карта с памет, SIM карта или USB устройство за съхранение, за да
създадете резервни копия на вашите контакти. Вижте Прехвърляне на контакти на
страница 76 за повече информация относно възстановяването на контактите на вашето
устройство.

Експортиране на всички контакти в карта с памет

1

На Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Експортиране на контакти > SD карта.

3

Натиснете OK.

Експортиране на контакти в SIM карта

Когато експортирате контакти в SIM карта, е възможно да не се експортира цялата
информация. Това се дължи на ограниченията на паметта на SIM картата.

1

От Начален екран натиснете , след което натиснете .

2

Натиснете , а след това Експортиране на контакти > SIM карта.

3

Маркирайте контактите, които искате да експортирате, или натиснете Маркирай
всички
, ако искате да експортирате всичките си контакти.

4

Натиснете Експортиране.

5

Изберете Добавяне на контакти, ако искате да добавите контактите към
съществуващите контакти в SIM картата, или изберете Замяна на всички контакти,
ако искате да заместите съществуващите контакти в SIM картата.

82

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.