Sony Xperia E5 - Меню на начален екран на „Музика“

background image

Меню на начален екран на „Музика“

Менюто на началния екран на „Музика“ ви предоставя общ преглед на всички песни във вашето
устройство. Оттук можете да управлявате вашите албуми и списъци за изпълнение.

1

Връщане в началния екран на „Музика“

2

Показване на текущата опашка за изпълнение

3

Преглеждане на всички изпълнители

4

Преглеждане на всички албуми

5

Преглеждане на всички песни

6

Преглеждане на вашата музикална библиотека и филтриране по изпълнител, албум или име на песен

7

Преглеждане на всички списъци за изпълнение

8

Изпълнение на споделена музика на друго устройство

9

Отваряне на менюто с настройки на приложението „Музика“

10

Отваряне на помощното меню за приложението „Музика“

Отваряне на менюто на началния екран на приложението „Музика“

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете .

Връщане към началния екран на „Музика“

Докато менюто на началния екран на „Музика“ е отворено, натиснете Начало.

Докато менюто на началния екран на „Музика“ е отворено, натиснете екрана вдясно от
менюто.

Изтриване на песен

1

От менюто на началния екран на приложението „Музика“ намерете песента, която искате
да изтриете.

2

Докоснете и задръжте заглавието на песента, след което натиснете Изтрий в появилия
се списък.

3

За потвърждение натиснете отново Изтрий.