Sony Xperia E5 - Нулиране на приложенията

background image

Нулиране на приложенията

Можете да нулирате дадено приложение или да изтриете данни от приложение, ако същото
престане да работи или пречи на работата на устройството ви.

Нулиране на предпочитанията за дадено приложение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Приложения.

3

Натиснете , след което натиснете Връщ. на предпоч. за прил..

Чрез нулирането на предпочитанията за дадено приложение не се изтриват никакви
данни от приложението във вашето устройство.

Изчистване на данни от приложението

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Приложения.

3

Изберете приложение или услуга и докоснете Съхранение > ИЗЧИСТВАНЕ НА
ДАННИТЕ
.

Когато изчиствате данни от приложението, данните за избраното приложение се изтриват
завинаги от устройството Ви. Опцията за изчистване на данни от приложение не е
налична за всички приложения или услуги.

Изчистване на кеша на приложение

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Приложения.

3

Изберете приложение или услуга и докоснете Съхранение > ИЗЧИСТВАНЕ НА
КЕША
.

Опцията за изчистване на кеша на приложение не е налична за всички приложения или
услуги.

58

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изчистване на настройките по подразбиране на приложение

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Приложения.

3

Изберете приложение или услуга и докоснете Отваряне по подразбиране >
ИЗЧИСТВАНЕ ПОДРАЗБИРАНЕ.

Опцията за изчистване на настройките по подразбиране на приложение не е налична за
всички приложения или услуги.