Sony Xperia E5 - Спешни повиквания

background image

Спешни повиквания

Вашето устройство поддържа международните номера за спешни повиквания, например 112 и 911.
Можете обикновено да използвате тези номера за спешни повиквания във всяка страна, със или
без поставена SIM карта, ако сте в обсег на мрежа.

Провеждане на спешно обаждане

1

Отворете цифровата клавиатура.

2

Въведете номера за спешно обаждане, след което натиснете .

Можете да провеждате спешни обаждания дори когато не е поставена SIM карта или
когато изходящите обаждания са блокирани.

Провеждане на спешно обаждане при заключена SIM карта

1

Натиснете Спешно обаждане.

2

Въведете номера за спешно повикване, след което натиснете .

Провеждане на спешно обаждане при заключено устройство

1

За да активирате екрана, натиснете за кратко клавиша за захранването .

2

Плъзнете надясно или нагоре и натиснете иконата за спешно повикване .

3

Въведете номера за спешно повикване, след което натиснете .

75

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.