Sony Xperia E5 - Текущи разговори

background image

Текущи разговори

1

Прекратяване на разговор

2

Провеждане на втори разговор

3

Задържане на текущия разговор или възобновяване на задържан разговор

4

Въвеждане на числа по време на разговор

5

Изключване на звука на микрофона по време на разговор

6

Включване на високоговорителя по време на разговор

Промяна на силата на звука по време на разговор

Натиснете клавиша за сила на звука нагоре или надолу.