Sony Xperia E5 - Рециклиране на устройството

background image

Рециклиране на устройството

Имате старо устройство, което не ползвате? Защо да не го рециклирате? По този начин ще ни
помогнете да употребим повторно материалите и компонентите и ще допринесете също за защита
на околната среда! Научете повече за възможностите за рециклиране във вашия район на
www.sonymobile.com/recycle/.

130

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.