Sony Xperia E5 - Съдействайте за подобряване на софтуера ни

background image

Съдействайте за подобряване на софтуера ни

Можете да активирате изпращането на информация за ползването от устройството ви. По този
начин Sony Mobile ще може да получава анонимни отчети за софтуерни проблеми и статистика,
полезни за подобряване на софтуера. Събираната информация не включва лични данни.

Разрешаване на изпращане на информация за употребата

1

От Начален екран докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Всичко за таблета > Настройки за инф.
за употреба
.

3

Поставете отметка в квадратчето Изпр. на инф. за употр., ако още няма такава.

4

Докоснете Съгласен съм.