Sony Xperia E5 - Използване на трафик на данни при пътуване

background image

Използване на трафик на данни при пътуване

Когато пътувате и сте извън обсега на Вашата местна мобилна мрежа, може да се наложи да
влезете в Интернет, като използвате мобилен трафик на данни. В този случай трябва да
активирате роуминг на данни в устройството си. Може да има допълнителни такси, когато

121

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

активирате роуминг на данни. Препоръчително е предварително да проверите съответните такси
за пренос на данни.

Ако използвате устройство с няколко потребители, за да активирате или деактивирате
роуминга на данни, може да се наложи да влезете в системата като собственик (тоест
основния потребител).

Активиране на роуминг с пренос на данни

1

От Начален екран, докоснете .

2

Намерете и докоснете Настройки > Още > Мобилни мрежи.

3

Преместете плъзгача до Роум. с прен. на данни надясно.

Активирането на роуминг за пренос на данни е невъзможно, когато преносът на мобилни
данни е деактивиран.