Sony Xperia E5 - Използване на услуги за местоположение

background image

Използване на услуги за местоположение

Услугите за местоположение позволяват на приложения, като например „Карти“ и камерата, да
използват информация от мобилни и Wi-Fi мрежи, както и информация от глобалната
позиционираща система (GPS), за да определят вашето приблизително местоположение. Ако
нямате връзка с GPS спътници по права непрекъсната линия, вашето устройство може да
определи местоположението ви, като използва функцията за Wi-Fi. Ако не сте в обхват на Wi-Fi
мрежа, устройството ви може да определи местоположението посредством вашата мобилна
мрежа.
За да можете да използвате устройството си за установяване на вашето местоположение, трябва
да активирате услугите за местонахождение.

Възможно е да се начислят такси за връзка на данни при свързване на устройството с
интернет.

Разрешаване или забраняване на услугите за местоположение

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Местоположение, след което натиснете
превключвателя за включване и изключване, за да разрешите или забраните услугите за
местоположение.

Подобряване на точността на GPS

Първият път, когато използвате GPS функцията на вашето устройство, откриването на
местоположението ви може да отнеме от няколко минути. За да ускорите търсенето, осигурете
пряка видимост към небето. Не се движете и не покривайте GPS антената (открояващата се
област на изображението). GPS сигналите могат да проникват през облаци и пластмасови обекти,
но не и през повечето плътни обекти, като например сгради и планини. Ако вашето
местоположение не бъде открито в рамките на няколко минути, преместете се на друго място.