Sony Xperia E5 - Разглеждане на снимки и видеоклипове

background image

Разглеждане на снимки и видеоклипове

Използвайте приложението "Албум", за да разглеждате снимки и да изпълнявате видеоклипове,
направени с вашата камера, или да разглеждате съдържание от подобен характер, което сте
записали в устройството. Всички снимки и видеоклипове се показват в хронологично подредена
таблица.

1

Натискане на иконата, за да се отвори менюто на началния екран на "Албум"

2

Преглед на слайдшоу с всички изображения или само с добавените към предпочитани

3

Плъзгане на левия край на екрана надясно, за да се отвори менюто на началния екран на "Албум"

4

Диапазонът от дати на елементите в текущата група

5

Натискане на снимка или видеоклип, за да се отвори в изглед на цял екран

6

Превъртане нагоре или надолу за разглеждане на съдържанието

Преглед на снимки и видеоклипове

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Албум.

3

Натиснете върху снимка или видео, което искате да разгледате. Ако бъдете подканени,
натиснете .

4

Прелистете наляво, за да видите следващата снимка или видео. Прелистете надясно, за
да видите предходната снимка или видео.

За да зададете автоматично завъртане на екрана, когато е обърнат настрани, натиснете
Завъртане на съдържанието на екрана под Настройки > Дисплей > При завъртане
на устройството
.

Промяна на размера на миниатюрите

Когато разглеждате миниатюри на снимки и видеоклипове в "Албум", раздалечете два
пръста върху миниатюрата, за да я увеличите, или ги съберете, за да я намалите.

Мащабиране на снимка

Когато разглеждате снимката, раздалечете два пръста върху нея, за да я увеличите, или ги
съберете, за да я намалите.

Гледане на слайдшоу от снимки

1

Докато разглеждате снимка, докоснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти,
след което докоснете > Слайд шоу, за да започне възпроизвеждане на всички снимки
от албума.

2

Докоснете снимка, за да спрете слайдшоуто.

105

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изпълнение на видео

1

В приложението „Албум“ намерете и натиснете върху видеоклипа, който искате да се
изпълни.

2

Натиснете .

3

Ако елементите за управление на изпълнението не се показват, натиснете върху екрана, за
да се покажат. За да се скрият елементите за управление, натиснете върху екрана отново.

Временно спиране на видеоклип

1

Когато даден видеоклип се изпълнява, докоснете екрана, за да се покажат контролите.

2

Докоснете .

Бързо превъртане на видеоклип напред и назад

1

Когато даден видеоклип се възпроизвежда, докоснете екрана, за да се покажат контролите.

2

Плъзнете наляво маркера на лентата, отразяваща етапа на възпроизвеждане, за да
превъртите назад, или надясно, за да превъртите напред.

Регулиране силата на звука на видеоклипове

Натиснете клавиша за сила на звука.