Sony Xperia E5 - Споделяне и управление на снимки и видеоклипове

background image

Споделяне и управление на снимки и видеоклипове

Можете да споделяте снимките и видеоклиповете, записани в устройството. Можете също да ги
управлявате по различни начини. Можете например да работите с групи от снимки, да изтривате
снимки и да ги свързвате с контакти. Ако разполагате с голям брой снимки, записани на
устройството, ви препоръчваме редовно да ги прехвърляте на компютър или във външно
устройство за съхранение, за да избегнете неочаквана загуба на данни. Това също така
освобождава повече място на устройството. Вижте Управление на файлове с помощта
на компютър
на страницата 37.

Възможно е да не можете да копирате, изпращате или прехвърляте елементи, защитени с
авторски права. Освен това някои елементи може да не могат да бъдат изпратени, ако
размерът на файла е твърде голям.

Споделяне на снимки или видеоклипове

1

В приложението "Албум" намерете и натиснете снимката или видеоклипа, които искате да
споделите.

2

Натиснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти, след което натиснете .

3

Натиснете приложението, което искате да използвате за споделяне на снимката, след
което следвайте съответните стъпки, за да я изпратите.

Използване на снимка като картина на контакт

1

Докато разглеждате дадена снимка, докоснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което докоснете > Използване като > Картина на контакт.

2

Изберете контакт, след което редактирайте снимката, както желаете.

3

Докоснете Записване.

Използване на снимка като фон

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което натиснете > Използване като > Фон.

2

Следвайте инструкциите на екрана.

Завъртане на снимка

1

Когато разглеждате снимка, докоснете екрана, за да се покажат лентите с инструменти,
след което докоснете .

2

Докоснете Завъртане, след което изберете опция. Снимката ще се запише с новата
ориентация.

106

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Изтриване на снимки или видеоклипове

1

Докато разглеждате дадена снимка, натиснете екрана, за да се покажат лентите с
инструменти, след което натиснете .

2

Натиснете Изтриване.

Работа с групи снимки или видеоклипове в "Албум"

1

Когато разглеждате миниатюри на снимки и видеоклипове в "Албум", докоснете и задръжте
даден елемент, докато се освети.

2

Натиснете други елементи, с които искате да работите, за да ги изберете. Ако искате да
изберете всички елементи, натиснете , след което натиснете Избери всички.

3

Използвайте инструментите от лентата с инструменти за работа с избраните елементи.