Sony Xperia E5 - Синхронизиране с онлайн акаунти

background image

Синхронизиране с онлайн акаунти

Синхронизирайте устройството си с контакти, имейли, събития в календара и друга информация
от онлайн акаунти – например имейл акаунти като Gmail™ и Exchange ActiveSync, Facebook™,
Flickr™ и Twitter™. Можете да синхронизирате автоматично данните за подобни акаунти чрез
активиране на функцията за автоматично синхронизиране. Можете и да синхронизирате всеки
акаунт ръчно.

Настройване на онлайн акаунт за синхронизиране

1

На Начален екран натиснете .

2

Натиснете Настройки > Акаунти и синхронизиране > Добавяне на акаунт,
след което изберете акаунта, който искате да добавите.

3

Следвайте инструкциите, за да създадете или влезте в акаунт.

Ръчно синхронизиране с онлайн акаунт

1

На Начален екран натиснете > Настройки > Акаунти и синхронизиране .

2

Натиснете върху името на акаунта, с който искате да синхронизирате. Появява се списък с
елементи, показващ какво може да бъде синхронизирано с акаунта.

3

Натиснете превключвателя за включване и изключване до елемента, който искате да
синхронизирате.

Премахване на онлайн акаунт

1

На Начален екран натиснете > Настройки > Акаунти и синхронизиране .

2

Натиснете върху името на акаунта, който искате да премахнете.

3

Натиснете , след което натиснете Премахване на акаунта.

4

За потвърждение натиснете отново Премахване на акаунта.