Sony Xperia E5 - Съдържание

background image

Съдържание

Първи стъпки.............................................................................. 6

Относно това ръководство...................................................................................... 6
Общ преглед.............................................................................................................6
Сглобяване............................................................................................................... 7
Защита на екрана.....................................................................................................8
Стартиране на устройството за първи път............................................................ 8
Защо ми е необходим профил в Google™?...........................................................9

Безопасност на устройството................................................ 11

Уверете се, че устройството ви е защитено........................................................ 11
Заключване на екрана............................................................................................11
Автоматично отключване на вашето устройство................................................ 13
Защита на SIM картата.......................................................................................... 17
Намиране на идентификационния номер на устройството................................ 17
Намиране на загубено устройство .......................................................................18

Запознаване с основните функции....................................... 20

Използване на чувствителния на допир екран.................................................... 20
Заключване и отключване на екрана................................................................... 21
Начален екран........................................................................................................ 22
Екран с приложения...............................................................................................23
Навигиране на приложения...................................................................................24
Графични обекти.................................................................................................... 25
Бързи клавиши и папки..........................................................................................26
Фон и теми.............................................................................................................. 27
Заснемане на екрана (скрийншот)........................................................................27
Известия..................................................................................................................28
Икони в лентата на състоянието...........................................................................30
Преглед на приложенията..................................................................................... 32

Батерия и поддръжка.............................................................. 33

Зареждане на устройството.................................................................................. 33
Управление на батерията и захранването...........................................................34
Актуализиране на устройството............................................................................35
Поддръжка с помощта на компютър.....................................................................37
Съхранение и памет.............................................................................................. 38
Създаване на резервни копия и възстановяване на съдържание.....................39

Изтегляне на приложения....................................................... 43

Изтегляне на приложения от Google Play™.........................................................43
Изтегляне на приложения от други източници.................................................... 43

Интернет и мрежи..................................................................... 44

Търсене в уеб......................................................................................................... 44

2

background image

Настройки за интернет и MMS ............................................................................. 44
Wi-Fi.........................................................................................................................45
Споделяне на връзката за мобилни данни.......................................................... 46
Управление на използването на данни................................................................48
Избор на мобилни мрежи...................................................................................... 49
Виртуални частни мрежи (VPN)............................................................................ 50

Синхронизиране на данни на устройството ви.................. 51

Синхронизиране с онлайн акаунти....................................................................... 51
Синхронизиране с Microsoft® Exchange ActiveSync®..........................................51

Основни настройки.................................................................. 53

Достъп до настройките.......................................................................................... 53
Настройки и сила на звука.....................................................................................53
Режим „Не безпокойте“..........................................................................................54
Настройки на екрана..............................................................................................55
Настройки на приложения..................................................................................... 56
Нулиране на приложенията...................................................................................58
Daydream.................................................................................................................59
Езикови настройки..................................................................................................59
Дата и час............................................................................................................... 59
Подобряване на изходящия звук.......................................................................... 60
Няколко потребителски акаунта............................................................................61

Въвеждане на текст..................................................................63

Екранна клавиатура............................................................................................... 63
Телефонна клавиатура..........................................................................................64
Гласово въвеждане на текст................................................................................. 65
Редактиране на текст.............................................................................................65
Персонализиране на екранната клавиатура........................................................66

Повикване.................................................................................. 68

Провеждане на разговори..................................................................................... 68
Приемане на повиквания.......................................................................................69
Текущи разговори...................................................................................................71
Използване на регистъра на повикванията......................................................... 71
Пренасочване на обаждания................................................................................ 72
Ограничаване на обажданията............................................................................. 72
Разговори с няколко души..................................................................................... 73
Конферентни разговори.........................................................................................74
Гласова поща..........................................................................................................74
Спешни повиквания............................................................................................... 75

Контакти..................................................................................... 76

Прехвърляне на контакти...................................................................................... 76
Търсене и преглед на контакти............................................................................. 77
Добавяне и редактиране на контакти................................................................... 78

3

background image

Добавяне на медицинска информация и информация за контакти за
спешни случаи........................................................................................................79
Предпочитани и групи............................................................................................80
Изпращане на информация за контакт.................................................................81
Предотвратяване на дублиране на записи в приложението Контакти.............. 81
Създаване на резервни копия на контактите.......................................................82

Съобщения и чат...................................................................... 83

Четене и изпращане на съобщения......................................................................83
Организиране на съобщенията.............................................................................84
Осъществяване на обаждане от съобщение.......................................................85
Настройки за съобщения.......................................................................................85
Незабавни съобщения и видео чат...................................................................... 85

Имейл..........................................................................................86

Настройка на имейл...............................................................................................86
Изпращане и получаване на имейл съобщения..................................................86
Организиране на имейл съобщенията................................................................. 87
Настройки за имейл акаунт................................................................................... 88
Gmail™.................................................................................................................... 89

Музика.........................................................................................90

Прехвърляне на музика към вашето устройство.................................................90
Слушане на музика................................................................................................ 90
Меню на начален екран на „Музика“.....................................................................92
Списъци за изпълнение.........................................................................................92
Споделяне на музика.............................................................................................93
Подобряване на звука............................................................................................93

FM радио.................................................................................... 95

Слушане на радио..................................................................................................95
Предпочитани радио канали................................................................................. 96
Настройки на звука.................................................................................................96

Камера........................................................................................ 97

Заснемане на снимки и запис на видеоклипове..................................................97
Добавяне на географски позиции към снимките................................................. 98
Общи настройки на камерата................................................................................98
Настройки на фотоапарата................................................................................. 100
Настройки на видеокамерата..............................................................................103

Разглеждане на снимки и видеоклипове в "Албум"........ 105

Разглеждане на снимки и видеоклипове............................................................105
Споделяне и управление на снимки и видеоклипове....................................... 106
Редактиране на снимки с приложението "Редактор на снимки".......................107
Редактиране на видео с приложението Video editor (Редактор на видео)...... 108
Скриване на снимки и видеоклипове..................................................................108
Меню на началния екран на албума...................................................................109

4

background image

Разглеждане на снимките ви върху карта.......................................................... 110

Видеоклипове......................................................................... 112

Приложение „Видео“............................................................................................ 112
Прехвърляне на видеосъдържание на устройството........................................113
Управление на видео съдържание..................................................................... 113

Свързване................................................................................ 114

Споделяне на съдържание с DLNA Certified™ устройства...............................114
NFC........................................................................................................................ 116
Безжична технология Bluetooth®........................................................................ 117

Интелигентни приложения и функции, които пестят

време........................................................................................ 120

Използване на устройството като портфейл..................................................... 120
News Suite.............................................................................................................120

Пътуване и карти....................................................................121

Използване на услуги за местоположение.........................................................121
Google Maps™ и навигация.................................................................................121
Използване на трафик на данни при пътуване..................................................121
Самолетен режим................................................................................................ 122

Календар и будилник............................................................. 123

Календар...............................................................................................................123
Аларма и часовник............................................................................................... 123

Достъпност.............................................................................. 126

Жестове за увеличение....................................................................................... 126
Голям текст........................................................................................................... 126
Корекция на цвета................................................................................................126
TalkBack.................................................................................................................126

Поддръжка и правна информация...................................... 128

Приложение „Поддръжка“....................................................................................128
Съвети за Xperia™............................................................................................... 128
Помощна информация в менюта и приложения................................................128
Изпълнение на тестове за диагностика на вашето устройство........................128
Рестартиране, връщане в начално състояние и поправка...............................129
Съдействайте за подобряване на софтуера ни................................................ 130
Гаранция, SAR и указания за използване..........................................................130
Рециклиране на устройството.............................................................................130
Правна информация............................................................................................ 131

5