Sony Xperia E5 - Настройки за съобщения

background image

Настройки за съобщения

Промяна на настройките за известия за съобщения

1

На Начален екран натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Натиснете , след което натиснете Настройки.

3

За да изберете известяващ звук, натиснете Звук за известие, след което изберете
опция или натиснете и изберете музикален файл, който е записан на вашето устройство.

4

За потвърждение натиснете Готово.

5

За други настройки за известия преместете съответните плъзгачи наляво или надясно.

Включване или изключване на функцията "доклад за доставяне" за изходящи
съобщения

1

От Начален екран, натиснете , след което намерете и натиснете .

2

Докоснете , след което докоснете Настройки.

3

Преместете плъзгача до Отчет за доставяне надясно или наляво.

След като бъде включена функцията за отчет за доставяне, до съобщенията, които са
успешно доставени, има поставена Изпратено.