Sony Xperia E5 - TalkBack

background image

TalkBack

TalkBack je usluga čitača sadržaja ekrana za korisnike s poremećajima vida. TalkBack

koristi govorne povratne informacije za opisivanje događaja ili radnji koje izvršavate na

svom Android uređaju. TalkBack opisuje korisnički interfejs i naglas iščitava softverske

greške, obavještenja i poruke.

Za omogućavanje aplikacije TalkBack

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Dostupnost > TalkBack.

3

Kucnite na prekidač za uključivanje-isključivanje i zatim kucnite na

OK.

Za promjenu preferencija govora, povratnih informacija i dodira za aplikaciju TalkBack, kucnite

na

Postavke.

Odmah nakon omogućavanja tog svojstva, TalkBack će pokrenuti vodič. Za izlazak iz vodiča,

dvaput kucnite na dugme

Izađi.

122

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Za onemogućavanje aplikacije TalkBack

1

Iz vašeg Početni ekran, dvaput kucnite na .

2

Pronađite i dvaput kucnite na

Postavke > Dostupnost> TalkBack.

3

Dvaput kucnite na prekidač za uključivanje-isključivanje i zatim dvaput kucnite na

OK.

123

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.