Sony Xperia E5 - Dijeljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima

background image

Dijeljenje fotografija i video zapisa i upravljanje njima

Možete dijeliti fotografije i video zapise koje ste sačuvali na uređaju. Također možete

upravljati njima na razne načine. Na primjer, možete raditi s fotografijama u grupama,

brisati fotgorafije i povezivati ih s kontaktima. Ako na uređaju imate mnogo sačuvanih

fotografija, preporučujemo da ih redovno prenosite na računar ili na eksterni uređaj za

pohranu kako biste izbjegli nepredviđeni gubitak podataka. Na taj način oslobođate i

dodatni prostor na uređaju. Pogledajte

Upravljanje datotekama pomoću računara

na

stranici 37.

Možda nećete moći kopirati, poslati ili prenijeti stavke zaštićene autorskim pravima. Također,

neke stavke se možda neće poslati, ukoliko je veličina datoteke prevelika.

Dijeljenje fotografije ili video zapisa

1

U Albumu, nađite i kucnite fotografiju ili video zapis koji želite podijeliti.

2

Kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake, a zatim kucnite .

3

Kucnite aplikaciju koju želite koristiti da podijelite fotografiju, a zatim slijedite korake

za slanje.

Za korištenje fotografije kao slike kontakta

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, zatim

kucnite na >

Koristi kao > Slika kontakta.

2

Odaberite kontakt, zatim fotografiju uredite po želji.

3

Kucnite na

Sačuvaj.

Korištenje fotografije kao pozadine

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite na ekran da prikažete alatnu traku, a zatim

kucnite >

Koristi kao > Pozadina.

2

Slijedite upute na ekranu.

Za rotiranje fotografije

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alatnu traku, zatim

kucnite na .

2

Kucnite na

Rotiraj, zatim odaberite opciju. Fotografija će se sačuvati u novoj

orijentaciji.

Brisanje fotografije ili video zapisa

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran da prikažete alatne trake, a zatim

kucnite .

2

Kucnite

Izbriši.

Rad sa grupama fotografija i video zapisa u Albumu

1

Prilikom prikazivanja sličica fotografija i video zapisa u aplikaciji Album, dodirnite i

držite stavku kako biste je označili.

2

Kucnite druge stavke s kojim želite raditi kako biste ih odabrali. Ako želite odabrati

sve stavke, kucnite , a zatim kucnite

Odaberi sve.

3

Koristite alate na alatnoj traci kako biste radili s odabranim stavkama.

103

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.