Sony Xperia E5 - Prikazivanje fotografija na karti

background image

Prikazivanje fotografija na karti ili u prikazu Globus

6

Prikazivanje fotografija i videozapise koje ste sakrili od prikazivanja

7

Prikazivanje svih fotografija i videozapisa koje ste snimili kamerom uređaja koristeći specijalne efekte

8

Prikazivanje svih fotografija i videozapise sačuvanih na uređaju u različitim fasciklama

9

Prikazivanje fotografija i videozapisa na uređajima na istoj mreži

10 Otvaranje menija postavki za aplikaciju Album

11 Pomicanje prema gore ili prema dolje radi prikazivanja sadržaja

12 Otvaranje podrške na webu

Usluga PlayMemories Online nije dostupna u svim zemljama i regijama.

Prikazivanje fotografija s usluga na mreži u aplikaciji Album

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Album, a zatim kucnite .

3

Kucnite željenu uslugu na mreži, a zatim slijedite upute na ekranu kako biste

započeli s radom. Prikazat će se svi dostupni albumi na mreži koje ste prenijeli na

datu uslugu.

4

Kucnite bilo koji album da prikažete njegov sadržaj, a zatim kucnite fotografiju u

albumu.

5

Listajte ulijevo kako biste prikazali sljedeću fotografiju ili videozapis. Listajte udesno

kako biste prikazali prethodnu fotografiju ili videozapis.

Prikazivanje fotografija na karti

Dodavanje fotografijama informacija o lokaciji naziva se geo označavanjem. Na primjer,

možete prikazati i označiti fotografije na karti i pokazati prijateljima i članovima porodice

gdje ste bili kad ste snimili fotografiju. Pogledajte

Dodavanje geografskih pozicija vašim

fotografijama

na stranici 95 za više informacija.

Ako ste uključili otkrivanje lokacije i aktivirali geografsko označavanje na kameri, fotografije

možete označiti direktno za kasniji prikaz fascikle.

106

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Prikaz fotografija s geografskim oznakama u Globalnom prikazu

2

Traženje lokacija na karti

3

Prikaz opcija menija

4

Dva puta kucnite kako biste povećali prikaz. Primaknite prste kako biste smanjili prikaz. Povlačite prstom

kako biste prikazali različite dijelove karte

5

Grupa fotografija i/ili video snimaka geografski označenih istom lokacijom

6

Sličice odabrane grupe fotografija i/ili video snimaka. Kucnite stavku kako biste je prikazali preko cijelog

ekrana

Ukoliko je nekoliko fotografija snimljeno na istoj lokaciji, samo jedna od njih se pojavljuje na

karti. Ukupan broj fotografija se pojavljuje u gornjem desnom uglu, na primjer . Da biste

prikazali sve fotografije u grupi, kucnite na naslovnu fotografiju i zatim kucnite na jednu od

sličica na dnu ekrana.

Dodavanje ili uređivanje geografske oznake fotografije

1

Kada prikazujete fotografiju, kucnite ekran kako biste prikazali alatne trake.

2

Kucnite , a zatim kucnite

Dodaj geografsku oznaku ili Uredi geografsku oznaku

kako biste otvorili ekran karte.

3

Kucnite kartu kako biste odabrali lokaciju za fotografiju.

4

Da biste ponovo postavili lokaciju za fotografiju, kucnite novu lokaciju na karti.

5

Kada završite, kucnite

OK.

Prikazivanje fotografija s geografskim oznakama na karti

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Album.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Mjesta.

4

Kucnite fotografiju koju želite prikazati na karti.

Prikazivanje fotografija s geografskim oznakama na globusu

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Album.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Mjesta > .

4

Kucnite fotografiju koju želite prikazati na globusu.

Mijenjanje geografske oznake fotografije

1

Prilikom prikazivanja fotografije na karti u albumu, dodirnite i držite fotografiju dok

njen okvir ne postane plav, a zatum kucnite željenu lokaciju na karti.

2

Kucnite

OK.

Promjena prikaza karte

Prilikom prikazivanja karte u albumu, kucnite , a zatim se prebacite između opcija

Klasični prikaz i Satelitski prikaz.

107

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.