Sony Xperia E5 - Alarm i sat

background image

Alarm i sat

Možete postaviti jedan ili više alarma i koristiti kao zvuk alarma bilo koji zvuk sačuvan u

uređaju. Alarm se neće oglasiti ako je uređaj isključen.
Prikazani format vremena alarma isti je kao format koji odaberete za opće postavke

vremena, na primjer, 12-satni ili 24-satni.

119

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

1

Pristupanje početnom ekranu za alarm

2

Prikazivanje svjetskog sata i prilagođavanje postavki

3

Pristupanje funkciji štoperice

4

Pristupanje funkciji tajmera

5

Prikaz opcija

6

Otvaranje postavki za datum i vrijeme na satu

7

Uključivanje ili isključivanje alarma

8

Dodavanje novog alarma

Postavljanje novog alarma

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Sat.

3

Kucnite .

4

Kucnite

Vrijeme i odaberite željenu vrijednost.

5

Kucnite

U redu.

6

Ako želite, uredite ostale postavke alarma.

7

Kucnite

Sačuvati.

Za odlaganje alarma kada se oglasi

Kucnite na

Odložiti.

Isključivanje alarma kada se oglasi

Povucite udesno.

Da biste isključili odloženi alarm, možete povući statusnu traku kako biste otvorili ploču za

obavještenja i zatim kucnuti .

Uređivanje postojećeg alarma

1

Na početnom ekranu kucnite

Sat.

2

Kucnite

Alarm a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

3

Načinite željene izmjene.

4

Kucnite

Gotovo.

Uključivanje ili isključivanje alarma

Otvorite aplikaciju Sat, a zatim povucite klizač pored alarma u položaj uključeno ili

isključeno.

Brisanje alarma

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim dodirnite i držite alarm koji želite izbrisati.

2

Kucnite

Izbrisati alarm, a zatim kucnite Da.

Postavljanje zvuka za alarm

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Kucnite

Zvuk alarma i odaberite opciju ili kucnite i odaberite muzičku datoteku.

3

Kucnite

Gotovo, a zatim kucnite Sačuvati.

Više informacija o načinu podešavanja nivoa jačine zvuka za alarme potražite u odjeljku

Jačina

i postavke zvuka

na stranici 52.

Podešavanje nivoa jačine zvuka za alarm

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Povucite klizač za jačinu zvuka pod stavkom

Jačina zvuka alarma u željeni

položaj.

3

Kucnite

Sačuvati.

120

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavljanje alarma koji se ponavlja

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Kucnite

Ponoviti.

3

Označite okvire za izbor za relevantne dane i zatim kucnite

U redu.

4

Kucnite

Sačuvati.

Aktiviranje funkcije vibriranja za alarm

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim kucnite alarm koji želite urediti.

2

Označite okvir za izbor

Vibracija.

3

Kucnite

Sačuvati.

Definiranje ponašanja tipki sa strane uređaja

1

Otvorite aplikaciju Alarm i sat, a zatim odaberite alarm koji želite urediti.

2

Kucnite

Ponašanje tipki sa strane, a zatim odaberite željeno ponašanje tipki sa

strane koje se pritišću dok traje alarm.

3

Kucnite

Sačuvati.

121

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.