Sony Xperia E5 - Dodavanje i uređivanje kontakata

background image

Dodavanje i uređivanje kontakata

Dodavanje kontakta

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite .

3

Ako ste sinhronizirali kontakte s jednim ili više računa i dodajete kontakt po prvi

put, morate odabrati račun na koji želite dodati kontakt. U suprotnom, kucnite

Bez

rezervne kopije ako samo želite koristiti i sačuvati taj kontakt na uređaju.

4

Unesite ili odaberite željene informacije za kontakt.

5

Kada završite, kucnite

SAČUVAJ.

Nakon što odaberete račun za sinhroniziranje u koraku 3, taj račun će se prikazati kao zadani

ponuđeni račun naredni put kad budete dodavali kontakt. Kad sačuvate kontakt na neki

određeni račun, taj račun će se prikazati kao zadani račun na koji možete sačuvati stavke

naredni put kad budete dodavali kontakt. Ako niste sačuvali kontakt na neki određeni račun i

želite ga promijeniti, trebate kreirati novi kontakt i odabrati drugi račun na koji ćete ga sačuvati.

Ukoliko dodate znak plus i pozivni broj zemlje ispred telefonskog broja kontakta, ne morate

ponovo uređivati broj kada upućujete pozive iz drugih zemalja.

Uređivanje kontakta

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt koji želite urediti, a zatim kucnite .

3

Uredite željene informacije.

4

Kada završite, kucnite

SAČUVAJ.

Neke usluge sinhroniziranja ne dozvoljavaju uređivanje detalja kontakta.

Povezivanje slike sa kontaktom

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite kontakt koji želite urediti, a zatim kucnite .

3

Kucnite

, a zatim odaberite metod za dodavanje slike kontakta i uredite je po

želji.

4

Nakon što dodate sliku, kucnite

SAČUVAJ.

Također možete dodati sliku kontaktu direktno iz

Album aplikacije. Ako želite dodati sliku koja

je sačuvana na računu na mreži, prvo morate preuzeti sliku.

Za personaliziranje melodije zvona za kontakt

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na , zatim kucnite na .

2

Kucnite na kontakt koji želite urediti, zatim kucnite na .

3

Kucnite na >

Postavi melodiju zvona.

4

Odaberite opciju sa spiska ili kucnite na kako biste odabrali muzički datoteku

sačuvanu na uređaj, zatim kucnite na

Gotovo.

5

Kucnite na

SAČUVAJ.

Brisanje kontakata

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Dodirnite i držite kontakt koji želite izbrisati.

3

Da biste izbrisali sve kontakte, kucnite donju strelicu kako biste otvorili padajući

meni, a zatim odaberite

Označiti sve.

4

Kucnite , a zatim kucnite

Izbriši.

76

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Uređivanje vlastitih kontakt informacija

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim kucnite .

2

Kucnite

Ja, a zatim kucnite .

3

Unesite nove informacije ili izvršite promjene koje želite.

4

Kada završite, kucnite

SAČUVAJ.

Kreiranje novog kontakta iz tekstualne poruke

1

Iz Početni ekran, kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite ikonu pored broja telefona, a zatim kucnite

Sačuvati.

3

Odaberite postojeći kontakt ili kucnite

Kreirati novi kontakt.

4

Uredite informacije o kontaktu i kucnite na

SAČUVAJ.