Sony Xperia E5 - Meni početnog ekrana aplikacije Muzika

background image

Meni početnog ekrana aplikacije Muzika

Meni početnog ekrana aplikacije Muzika daje vam pregled svih pjesama na uređaju.

Odatle možete upravljati albumima i listama reprodukcije.

1

Vraćanje na početni ekran aplikacije Muzika

2

Prikazivanje trenutnog redoslijeda reprodukcije

3

Pretraživanje svih izvođača

4

Pretraživanje svih albuma

5

Pretraživanje svih pjesama

6

Pretraživanje muzičke biblioteke i filtriranje po izvođaču, albumu ili nazivu pjesme

7

Pretraživanje svih listi reprodukcije

8

Reproduciranje dijeljene muzičke datoteke na drugom uređaju

9

Otvaranje menija postavki za aplikaciju Muzika

10 Otvaranje menija za podršku za aplikaciju Muzika

Otvaranje menija početnog ekrana aplikacije Muzika

1

Na ekranu Početni ekran kucnite , a zatim pronađite i kucnite .

2

Kucnite .

Povratak na početni ekran aplikacije Muzika

Kada je otvoren meni početnog ekrana aplikacije Muzika, kucnite

Početna.

Kada je otvoren meni početnog ekrana aplikacije Muzika, kucnite ekran desno od

menija.

Brisanje pjesme

1

Na meniju početnog ekrana aplikacije Muzika pretražite pjesmu koju želite izbrisati.

2

Dodirnite i držite naslov pjesme, a zatim kucnite

Izbriši na spisku koji se prikaže.

3

Ponovo kucnite

Izbriši za potvrdu.