Sony Xperia E5 - Datum i vrijeme

background image

Datum i vrijeme

Možete promijeniti vrijeme i datum na uređaju.

Ručno postavljanje datuma

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Povucite klizač pored stavke

Automatski datum i vrijeme ulijevo.

4

Kucnite

Postavljanje datuma.

5

Listajte ulijevo ili udesno ili koristite strelice kako biste postavili željeni datum.

6

Kucnite

OK.

Ručno postavljanje vremena

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Povucite klizač pored stavke

Automatski datum i vrijeme ulijevo.

4

Kucnite

Postavljanje vremena.

5

Odaberite odgovarajuće vrijednosti za sate i minute.

6

Kucnite

OK.

Postavljanje vremenske zone

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Datum i vrijeme.

3

Povucite klizač pored stavke

Automatska vremenska zona ulijevo.

4

Kucnite

Odaberite vremensku zonu.

5

Odaberite opciju.