Sony Xperia E5 - Način rada Ne uznemiravaj

background image

Način rada Ne uznemiravaj

Uređaj možete postaviti u način rada Ne uznemiravaj i ručno odrediti koliko dugo će

uređaj ostati u načinu rada Ne uznemiravaj. Možete i automatski unaprijed postaviti kad

će uređaj biti u načinu rada Ne uznemiravaj.

Aktiviranje načina rada Ne uznemiravaj

1

Povucite statusnu traku prema dolje da biste otvorili ploču za brze postavke.

2

Pronađite i kucnite .

3

Odaberite opciju, a zatim kucnite

Gotovo.

Brzo prebacivanje između načina rada Ne uznemiravaj/Vibracija/Zvuk

1

Pritišćite tipku za smanjivanje ili povećavanje jačine dok se ne prikaže ,

ili .

2

Kucnite

ili za brzo prebacivanje između načina rada Vibracija/Zvuk. Da biste

aktivirali način rada Ne uznemiravaj, pritisnite tipku za smanjivanje jačine zvuka dok

je uređaj u načinu rada s vibracijom.

Zakazivanje vremenskih intervala za način rada Ne uznemiravaj

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk i obavještenje > Ne uznemiravaj>

Automatska pravila.

3

Odaberite vrijeme ili događaj za koji želite zakazati način rada Ne uznemiravaj ili

dodajte novo pravilo.

4

Unesite željeni naziv za pravilo, a zatim kucnite

U redu.

5

Pronađite i kucnite

Dani i označite potvrdne okvire za odgovarajuće dane, a zatim

kucnite

Gotovo.

6

Da biste podesili vrijeme početka, kucnite

Vrijeme početka i odaberite vrijednost,

a zatim kucnite

U redu.

7

Da biste podesili vrijeme završetka, kucnite

Vrijeme završetka i odaberite

vrijednost, a zatim kucnite

U redu. Uređaj ostaje u načinu rada Ne uznemiravaj

tokom odabranog vremenskog intervala.

53

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Postavljanje izuzetaka u načinu rada "Ne uznemiravaj"

Možete odabrati kojim je vrstama obavještenja dopušteno da se oglašavaju u načinu

rada "Ne uznemiravaj" i možete filtrirati izuzetke na osnovu izvora obavještenja. U najviše

uobičajene vrste izuzetaka spadaju:

Događaji i podsjetnici

Pozivi

Poruke

Alarmi

Dozvoljavanje izuzetaka u načinu rada Ne uznemiravaj

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk i obavještenje > Ne uznemiravaj >

Dopušteno u Samo prioriteti.

3

Povucite klizač pored željene opcije.

Pridruživanje izuzetaka specifičnim vrstama kontakata

1

Na početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Zvuk i obavještenje > Ne uznemiravaj >

Dopušteno u Samo prioriteti.

3

Kucnite

Pozivi ili Poruke.

4

Odaberite opciju.