Sony Xperia E5 - Postavke jezika

background image

Postavke jezika

Možete odabrati zadani jezik za uređaj i promijeniti ga opet kasnije. Možete i promijeniti

jezik pisanja za unos teksta.

Za promjenu jezika

1

Iz Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Jezik i unos > Jezik.

3

Odaberite opciju.

4

Kucnite na

OK.

Ukoliko odaberete pogrešan jezik i niste u mogućnosti da čitate tekstove menija, pronađite i

kucnite na . Zatim odaberite tekst pored

, i odaberite prvi unos u meniju koji se otvori.

Zatim možete odabrati jezik koji želite.