Sony Xperia E5 - Sanjarenje

background image

Sanjarenje

Sanjarenje je interaktivni čuvar ekrana koji automatski prikazuje boje, fotografije ili

prezentaciju dok je uređaj priključen na baznu stanicu ili dok se puni te dok je ekran

neaktivan.

Na uređaju s više korisnika, svaki korisnik može imati odvojene postavke za Sanjarenje.

Aktiviranje čuvara ekrana za Sanjarenje

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Sanjarenje.

3

Povucite klizač udesno.

Odabir sadržaja za čuvar ekrana za Sanjarenje

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Sanjarenje.

3

Povucite klizač udesno.

4

Odaberite šta želite da se prikazuje kada je aktivan čuvar ekrana.

Postavljanje vremena pokretanja za čuvar ekrana za Sanjaranje

1

Na Početnom ekranu kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Prikaz > Sanjarenje.

3

Povucite klizač udesno.

4

Da biste odmah aktivirali čuvara ekrana za Sanjarenje, kucnite , a zatim kucnite

Pokreni sada.

5

Da biste postavili opcije automatskog aktiviranja, kucnite , a zatim kucnite

Kada

se prelazi u sanjarenje i odaberite opciju.

57

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.