Sony Xperia E5 - Vraćanje aplikacija na početne vrijednosti

background image

Vraćanje aplikacija na početne vrijednosti

Možete vratiti aplikaciju na početne vrijednosti ili možete obrisati podatke aplikacije

ukoliko aplikacija prestane reagirati ili izazove probleme u radu s uređajem.

56

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Vraćanje željenih postavki aplikacije na početne vrijednosti

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > Aplikacije.

3

Kucnite , a zatim kucnite

Pon. post. željene vrijedn. apl..

Vraćanjem željenih postavki aplikacije na početne vrijednosti ne brišu se podaci aplikacija s

uređaja.

Za brisanje podataka o aplikaciji

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju ili uslugu, zatim kucnite na

Pohrana > OBRISATI PODATKE.

Kad obrišete podatke o aplikaciji, podaci o odabranoj aplikaciji trajno su izbrisani iz vašeg

uređaja. Opcija brisanja podataka o aplikaciji nije dostupna za sve aplikacije ili usluge.

Za brisanje zalihe memorije aplikacije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju ili uslugu, zatim kucnite na

Pohrana > OBRISATI ZALIHU

MEMORIJE.

Opcija brisanja zaliha memorije aplikacije nije dostupna za sve aplikacije ili usluge.

Za brisanje zadane postavke aplikacije

1

Iz vašeg Početni ekran, kucnite na .

2

Pronađite i kucnite na

Postavke > Aplikacije.

3

Odaberite aplikaciju ili uslugu, zatim kucnite na

Otvori po zadanoj vrijednosti >

OBRISATI ZADANE VRIJEDNOSTI.

Opcija brisanja zadane postavke aplikacije nije dostupna za sve aplikacije ili usluge.