Sony Xperia E5 - Aplikacija Podrška

background image

Aplikacija Podrška

Aplikaciju Podrška na uređaju koristite za pretraživanje korisničkih vodiča, čitanje vodiča

o rješavanju problema i pronalaženje informacija o ažuriranjima softvera i drugih

informacija koje se odnose na proizvod.

Pristupanje aplikaciji Podrška

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite , a zatim odaberite željenu stavku podrške.

Da biste dobili najbolju dostupnu podršku, preporučujemo da se povežete na internet kada

koristite aplikaciju za podršku.