Sony Xperia E5 - Pronalaženje identifikacijskog broja uređaja

background image

Pronalaženje identifikacijskog broja uređaja

Vaš uređaj ima jedinstveni ID (identifikacijski) broj. U uređaju se taj broj naziva IMEI

(Međunarodna oznaka mobilnog uređaja). Trebali biste sačuvati kopiju ovog broja. Može

vam zatrebati npr. prilikom pristupanja usluzi za podršku Xperia™ Care i kada budete

trebali registrirati uređaj. Pored toga, ukoliko vam uređaj bude ukraden, neki operateri

mogu koristiti taj broj da onemoguće uređaj da pristupa mreži u vašoj zemlji.

17

Ovo je Internet izdanje ove publikacije. © Štampanje dopušteno samo za privatnu upotrebu.

background image

Prikazivanje IMEI broja na pretincu za oznaku

Nemojte izvijati pretinac oznake prilikom izvlačenja ili guranja natrag.

1

Uklonite poklopac za nano SIM/memorijsku karticu.

2

Noktom izvucite držač nano SIM kartice.

3

Noktom povucite pretinac za oznaku tako da ga možete uhvatiti.

4

Držite oba dijela pretinca za oznaku i izvucite ga horizontalno kako je prikazano na

ilustraciji.

Da biste pregledali IMEI broj, možete i otvoriti biranje broja i otkucati

*#06#

.

Prikazivanje IMEI broja preko postavki uređaja

1

Na ekranu Početni ekran kucnite .

2

Pronađite i kucnite

Postavke > O telefonu > Status > IMEI informacije.